Информация за собствеността и самоличността

Уебсайтът е собственост на компания „Разсадници Василиос К. Милис“. Информация за собственикът:

Собственик:

„Разсадници Василиос К. Милис“

Цел:

Представяне на бизнеса и неговите продукти

Адрес за контакт:

гр. Сливен, кв. Речица, 8805

Телефон за връзка:

00359 0878 50 38 50

Имейл за връзка:

razsadnikmilis@gmail.com

 

Уебсайт или уеб сайт означава всички уеб страници, приложения, електронни услуги, съдържание, текст, информация, снимки, видео визуализации и т.н., които са включени под URL адреса https://www.milis.bg.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Използването на уебсайта www.milis.bg се определя и управлява от следните правила и условия. Преди да влезете и използвате уебсайта www.milis.bg, прочетете внимателно и се уверете, че разбирате и се съгласявате с тези условия, правила, изявления и условия, тъй като продължаването на използването и разглеждането на уебсайта www.milis.bg предполага вашето изрично и безрезервно съгласие и приемане на тях. Също така, използвайки сайта, вие декларирате, че цялата ви информация и гаранции, съдържащи се в това споразумение, са верни и гарантирате тяхната точност

Собственикът си запазва правото едностранно да променя или изменя съдържанието на уебсайта www.milis.bg по всяко време без предварително уведомяване на потребителите. Посетителите/потребителите имат възможността за периодична проверка дали са направени промени в тези условия за ползване. Собственикът информира потребителите чрез този уебсайт за всички промени, направени в условията. Условията за използване на уебсайта не засягат разпоредбите на задължителните правила на гръцкото законодателство

Този договор и всички други договори на сайта са сключени на английски език, който посочите, че сте запознати (в писмена форма и при четене).

Ограничение на Отговорността

Уебсайтът www.milis.bg ви се предоставя „както е“ и използването е изцяло на ваш собствен риск. Собственикът не носи отговорност за точността, валидността, пълнотата, точността или полезността на сайта, нито предоставя какъвто и да е вид гаранция за неговата пригодност (техническа или друга) за каквито и да било цели.

Собственикът на уебсайта не носи отговорност за каквито и да е технически проблеми, които могат да възникнат при потребителите при опит за достъп до уебсайта или по време на тяхното посещение и са от значение за работата или съвместимостта на тяхната собствена инфраструктура, когато използват уебсайта. Също така, Собственикът не носи никаква отговорност за действия или бездействия на трети страни и по -специално за незаконни намеси на трети страни в продукти и /или услуги и /или информация, предоставена чрез неговия уебсайт.

Тъй като този уебсайт съдържа препратки към уебсайтове на трети страни, www.milis.bg не носи отговорност за съдържанието на тези страници и за всякакви щети, които могат да възникнат в резултат на тяхното използване, тъй като достъпът на посетителите до тях е изцяло негов собствен избор и отговорност.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Потребителите на www.milis.bg изпращат своите поръчки и комуникират с www.milis.bg по електронен път, чрез имейли или съобщения чрез формата за контакт. Поради това те приемат правото на www.milis.bg да комуникира с тях по електронен път, за да им предостави техническа поддръжка или допълнителна информация. Те се договарят предварително, че този вид комуникация и включената информация отговарят на съществуващите законови изисквания и правила относно обмена на такава информация в писмена или телефонна форма.

Посетителят е длъжен да използва уебсайта съгласно закона, принципите на морала и настоящите условия и да не извършва никакви действия, които могат да причинят щети или неизправности, да повлияят или застрашат услугите на www.milis.bg.

Потребителите на уебсайта www.milis.bg приемат и са длъжни да не използват уебсайта www.milis.bg за извършване на действия, които могат да доведат до прилагане на наказателно преследване или започване на граждански или административни производства срещу Собственика за действия, които са посочени ориентировъчно, но не изключително в Наказателния кодекс, Специалните наказателни закони, Телекомуникационното законодателство, Законодателството за защита на личните данни, както и в свързаните с него разпоредби или директиви на Европейския съюз или Националната комисия по далекосъобщенията, Органа за защита на данните или други публични или административни органи и услуги.

Потребителите нямат право да издават вътрешна и поверителна информация, получена или разкрита като част от търговски отношения или от споразумения за поверителност, нито информация, която нарушава патенти, търговски марки и тайни, авторски права или други права на собственост на трети страни. И накрая, потребителите нямат право да въвеждат и инсталират, умишлено или неволно, злонамерен софтуер или други кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, повреждат, унищожават или пречат на работата на всеки софтуер или компютърен хардуер, тъй като такова действие нарушава съществуващите Гръцкото и общностното законодателство и неговите разпоредби. Освен това потребителите нямат право като посещават уебсайта да безпокоят по някакъв начин или каквото и да било съдържание трети страни, или да използват сайта за събиране и запазване на лични данни на потребителя.

СИГУРНОСТ НА ТРАНЗАКЦИИТЕ

Уебсайтът www.milis.bg има валиден сертификат за безопасност SSL SHA-256, според който издателството гарантира криптирането на данни, премествани чрез електронни форми на www.milis.bg, до и от потребителя, за да не се да бъдат достъпни от трети страни.

www.milis.bg няма достъп и не запазва по никакъв начин личните данни, използвани в процеса на плащане, като номера на кредитни карти, банкови сметки и кодове на платежни услуги.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Www.milis.bg събира личните данни на своите потребители чрез формата за контакт.

Личните данни на потребителя се съхраняват в базата данни на www.milis.bg.

Личните данни се събират единствено с цел контакт на Собственика с потребителя за предоставяне на допълнителна информация, свързана с продуктите на www.milis.bg.

Личните данни на потребителя по никакъв начин не се публикуват, продават, публикуват или предоставят на трети страни. Изключение е предоставянето на вашите лични данни на съдебните и прокурорските органи по тяхно искане.

Данните, събрани от www.milis.bg, са следните:

 • Пълно име
 • Държава, пощенски код / ​​град, адрес
 • Телефонни номера
 • Електронна поща

Достъп до личните данни на потребителя чрез:

 • Собственикът на www.milis.bg и процесора за данни
 • Техническият мениджър на сървъра и базата данни на www.milis.bg и контролера на данни

Потребителят има възможност да бъде информиран за своите лични данни, да променя своите данни или да изтрие всички свои лични данни, регистрирани на www.milis.bg по всяко време чрез проста заявка, използвайки електронната поща посочено при регистрацията му. След приключване на заявката на потребителя той/тя ще бъде уведомен по имейл.

www.milis.bg предприема всички необходими мерки, които са подходящи за сигурността и целостта на личните данни, които съхранява, и за предотвратяване на злонамерено шпиониране и изтичане

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Ние съхраняваме две бисквитки с имена:

 1. vid
  Той съхранява уникален идентификационен номер за всеки посетител, така че посетителите да могат да бъдат отличавани.
 2. consent
  Запазва датата, на която сте приели съхранението на бисквитки на вашето устройство, за да знаем дали сте приели бисквитките и кога.

УПТАВЛЕНИЕ НА БИСКВИТКИ

Бисквитките се съхраняват на компютъра на потребителя само след неговото/нейното съгласие, като щракнете върху бутона „Приемам“. Можете да изтриете бисквитки според вашите желания, когато пожелаете. Можете също така да настроите браузъри по начин, който не позволява съхранението на бисквитки. В този случай обаче може да се наложи да коригирате предпочитанията си всеки път, когато посещавате уебсайта. Също така имайте предвид, че някои услуги на уебсайтове може да не функционират правилно.

ДРУГИ БИСКВИТКИ НА САЙТА

Когато се използва www.milis.bg, бисквитките от други сайтове се съхраняват като ориентировъчни, но не само:

 • Google Analytics
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

www.milis.bg няма контрол върху или достъп до бисквитките на тези сайтове. Потребителят трябва да провери политиката на тези сайтове за повече информация относно тези бисквитки.

Приложим закон

Това електронно споразумение е предмет на разпоредбите и законите на гръцката държава и на Европейския съюз.

Първоначално всяко несъгласие, свързано с работата на уебсайта www.milis.bg, ще се опитва да бъде разрешено извън съда. При липса на компромисно решение, съдът, който решава въпроса е в Науса и Верия.

Последна промяна на условията за ползване: 14 юни 2018 г.

×

Този сайт използва бисквитки за да различи посетителите. За да приемете използването на бисквитки, моля изберете
Политика за бисквитки