ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Www.milis.bg събира личните данни на своите потребители чрез формата за контакт.

Личните данни на потребителя се съхраняват в базата данни на www.milis.bg.

Личните данни се събират единствено с цел контакт на Собственика с потребителя за предоставяне на допълнителна информация, свързана с продуктите на www.milis.bg.

Личните данни на потребителя по никакъв начин не се публикуват, продават, публикуват или предоставят на трети страни. Изключение е предоставянето на вашите лични данни на съдебните и прокурорските органи по тяхно искане.

Данните, събрани от www.milis.bg, са следните:

  • Пълно име
  • Държава, пощенски код / ​​град, адрес
  • Телефонни номера
  • Електронна поща

Достъп до личните данни на потребителя чрез:

  • Собственикът на www.milis.bg и процесора за данни
  • Техническият мениджър на сървъра и базата данни на www.milis.bg и контролера на данни

Потребителят има възможност да бъде информиран за своите лични данни, да променя своите данни или да изтрие всички свои лични данни, регистрирани на www.milis.bg по всяко време чрез проста заявка, използвайки електронната поща посочено при регистрацията му. След приключване на заявката на потребителя той/тя ще бъде уведомен по имейл.

www.milis.bg предприема всички необходими мерки, които са подходящи за сигурността и целостта на личните данни, които съхранява, и за предотвратяване на злонамерено шпиониране и изтичане

×

Този сайт използва бисквитки за да различи посетителите. За да приемете използването на бисквитки, моля изберете
Политика за бисквитки